پیش دبستان و دبستان شناختی دخترانه آتی نگر

بسیاری از کودکان و حتی بزرگسالان بر این باورند که خوشنودی، شادکامی و رضایتمندی از زندگی خود به خود رخ میدهد یا بر اساس اقبال و محیط به وجود می آید و به آنچه که آنها انجام میدهند ربط چندانی ندارد.

اما درست بر خلاف این باور، ما فقط زمانی خوشنودی و شادمانی را تجربه میکنیم که بتوانیم نیازهایمان را به صورت مسئولانه ارضا نماییم.

نمایش ادامه ↓

آخرین اخبار مدرسه

تعامل مثبت و موثر با والدین، استفاده از اصول علمی و روانشناسی تمام هوشمند

مدیریت مدرسه آتی نگر

رویکرد شناختی به تربیت

  • کودکان، محور یادگیری اند و دانش خود را می سازند.
  • کودکان دانش جدید را بر دانش قدیمی خود بنا میکنند و به آن معنا میبخشند.
  • یادگیری، مشارکتی همیارانه اکتشافی و بر اساس حل مسئله در ذهن کودکان اتفاق میافتد.

  • دانش موجود منجر به تولید محصولی ارزشمند و شکل جدیدی از دانش در ذهن دانش آموز می گردد.

آخرین پست های آموزشی مدرسه