تلفن: ۰۲۱-۷۷۰۵۳۶۱۲ – ۰۲۱-۷۷۰۷۲۳۹۱

فکس: ۰۲۱-۷۷۰۵۳۶۱۲

مدرسه دخترانه آتی نگر
تهرانپارس، خیابان ۲۱۲ شرقی، بین سجده ای و مظفری، پلاک ۱۱۵، پیش دبستان و دبستان دخترانه آتی نگر